Bliv medlem

Indbetal månedligt 69 kr via betalingsservice på reg / konto nummer 6487 – 2011867. Derefter kan der købes ind på Foodinvest…. Du vil med dit første køb modtage et stk medlemskabs kort med dit medlemsnummer.

Der er INGEN binding så hvis du ønsker opsige dit medlemskab skal du blot stoppe din betaling samt skrive en mail på Foodinvest.dk@gmail.com gerne med en årsag til opsigelsen.

Foodinvest vil være til alle som ønsker adgang til billige og friske varer. Her kan alle købe eksempelvis fisk der lever op til krav for dyrevelfærd, godt miljø og generel god kvalitet.

Vær opmærksom på at det er nødvendigt at være medlem af Foodinvest, for at kunne handle på vores hjemmeside. Nedenfor er det mere specifikt herom

 

Medlems formular

For at være medlem så skriv en mail på Foodinvest.dk@gmail.com og skriv følgende:

 

  • Fornavn
  • Efternavn
  • Adresse
  • Postnummer
  • By
  • Telefonnummer
  • Medlemsskab betalt JA/NEJ

Kopier ovenstående og sæt ind på mailen. Efterfølgende vil vi bekræfte og sende dig et medlemsskabs kort med dit kundenummer på.

 

Medlemskab af Foodinvest
Medlemskab af Foodinvest koster pr. 1. februar 2019 kr. 69 inkl. moms pr måned. Medlemskab er gyldig fra betalt dato og en måned frem. Det vil sige, at hvis du melder dig ind d. 12 i en måned, løber dit medlemskab til d. 12 i næste måned.

Medlemskabet fortsætter, indtil du selv opsiger det. Dette betyder, at vi vil trække medlemsskabet automatisk via betalingsservice, hvis du ikke opsiger inden din månedlige betalingsdato. Hvis der er spørgsmål til dette så skynd dig at skrive til foodinvest.dk@gmail.com så skal vi nok guide dig igennem det.

Medlemskabet til Foodinvest er personligt og giver ret til at købe ind til EGET forbrug. Vi mener 15-20 kg, som værende et passende forbrug pr. kunde hver måned. Ved større mængder i længere peioder, bedes der rettes henvendelse til Foodinvest. Vi vil hjælpe så meget der står i vores magt.
”Eget forbrug” gælder også store private fester og lignende dog under hensyntagen til de 15-20 kg månedligt.

Adgangskoder og kontoadgang
Det navn der er angivet som medlem er “ejer” og har adgang til og kontrol over Foodinvest kontoen, dvs gælder også vedr. betalingskort. Hvis kortejer af betalingskort og kontoejer ikke er samme person, er det kontoejer og ikke hverken kortejer eller Foodinvest, der er ansvarlig for køb foretaget af kontoejer eller med brug af kontoejers personlige oplysninger, og enhver tvist eller tvivl om dette er en sag mellem kontoejer og kortejer. Kontoejer forpligter sig ved accept af medlemsbetingelserne til at sikre, at navn, adresse og oplysninger om betalingsmetode altid er korrekte og opdaterede. Andet vil være strafbart for at handle i ond tro.
Kontoejer bør udvise forsigtighed over for enhver kommunikation om loginoplysninger ang. Foodinvest. Det er ikke tilladt at videregive loginoplysninger til andre end Foodinvest.

Foodinvest vil aldrig bede om loginoplysninger mundtligt eller skriftligt, hvorfor kontoejer aldrig må udlevere disse til andre. Tilsvarende bør kontooplysninger kun tilgås direkte via Foodinvests hjemmeside i rubrikken ´bliv medlem ´. Foodinvest skal kontaktes omgående i tilfælde af mistanke om misbrug. Foodinvest kan til enhver tid opsige medlemskabet eller sætte kontoen i bero for at beskytte kontoejer, kortejer, Foodinvest eller partnere, mod misbrug eller anden skadeforvoldende adfærd.

Fakturering.

Foodinvest giver medlemmer mulighed for billige varer, men det er kontoejers valg om denne ret skal anvendes eller ej. Hvis der er utilfredshed med en vares pris, vil denne blive vurderet af Foodinvest.

giver medlemmer mulighed for billige varer, men det er kontoejers valg om denne ret skal anvendes eller ej. Hvis der er utilfredshed med en vares pris, vil denne blive vurderet af Foodinvest.

Betalingsmetode.
Det er medlemmets opgave at sørge for at der er dækning til til månedlige betaling. I tilfælde af manglende betaling kan Foodinvest opsige medlemskabet samt holde en evt ordre tilbage
Ved brug af et nyt betalingskort skal denne info vidergives til Foodinvests medlemside. Vedr diverse gebyrer bla udenlandske kort osv er ikke noget Foodinvest har med at gøre. Foodinvest har ingen gebyr på nigle ting.

Opsigelse.
Medlemskabet kan til enhver tid opsiges ti hver en tid, dog refunderer vi ikke penge retur hvis opsigelsen sker midt i en købt periode

Opsigelse sker ved at skrive en opsigelse på foodinvest.dk@gmail.com. Skriv medlemskabsnummer og hvis du har mulighed for det en årsag til opsigelsen

Der må ikke købes varer på Foodinvest med henblik på videresalg

Gældende lov.

Vores medlemsbetingelser reguleres og fortolkes i henhold til dansk lovgivning. Disse betingelser vil ikke begrænse eventuelle forbrugerrettigheder, du måtte have i henhold til ufravigelige love i dit bopælsland.

Support

Ring mellem 12-17 eller skriv os en mail på Foodinvest.dk@gmail.com, så besvarer vi hurtigst muligt.

Gyldighed
Hvis nogen bestemmelse eller bestemmelser i disse brugerbetingelser findes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal de øvrige bestemmelser fortsat have fuld gyldighed.

Ændringer i betingelserne

Foodinvest kan fra tid til anden ændre disse brugerbetingelser, dvs vi kan lade priserne falde eller stige på de månedlige medlemsgebyr. Vi giver dig besked mindst en måned før, de nye brugerbetingelser gælder for dig på Foodinvest´s hjemmeside.

Dine personlige oplysninger
For at du kan blive medlem hos Foodinvest, skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger:
– navn
– adresse
– telefonnummer
– e-mailadresse

( se mere under Bliv medlem)

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig, samt administrere og håndtere dit medlemsskab. For os er du det vigtigste medlem

Medlemsoplysningerne registreres hos Foodinvest og opbevares så længe, du er medlem, hvorefter medlemmets oplysningerne slettes.

Betalingskortoplysninger opbevares krypteret og opbevaret sikret.
Øvrige oplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse sendes ikke krypteret. Dette kommer aldrig til trediemand.

Som registreret hos Foodinvest har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Foodinvest, via e-mail: Foodinvest.dk@gmail.com

Oplysning om klagemuligheder
I forbindelse med en klage vedr med dit medlemsskab eller er du generelt ikke er tilfreds skriv til os på Foodinvest.dk@gmail.com og vi prøver at løse problemet

Hvis Foodinvest ikke kan være dig behjælpelig skriv til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse Foodinvest.dk@gmail.com. NB indsæt korrekt mail

Senest opdateret: 14. januar 2019