Handelsbetingelser

Generelle Oplysninger

Raca aps
Cvr: 35410074

Tlf: 44913434
Email: foodinvest.dk@gmail.com
Web: www.foodinvest.dk

Kontor:
Nordvænget 22, 3480 Allerød

Lager:
Herlev torv 10, 2730 Herlev

Foodinvest.dk tager imod betaling via følgende metoder:
Dankort, Visa Debet, Visa Credit, MasterCard Debet, MasterCard Credit, Maestro og MobilePay

Foodinvest tager intet kortgebyrer.

Fragt (fragt gælder først senere på året)

Foodinvest kan som udgangspunkt levere mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, forudsat vi har din bestilling dagen før inden kl 14.00, og de pågældende varer er på vores lager. I tilfælde af at vi ikke kan levere den ønskede mængde, bestræber vi os på at tilbyde et tilsvarende eller bedre produkt.

Foodinvest anvender X-pressen til at varetage fragten for at sikre, at du modtager dine varer inden for 24 timer, efter vi har sendt din pakke afsted fra vores lager. Ved accept af nuværende handelsbetingelser giver kunden tilladelse til, at Xpressen efterlader varerne på kundens adresse og accepterer, at dette sker på kundens eget ansvar. Kunden accepterer, at Foodinvest ikke kan holdes ansvarlig for, hvad der måtte ske med varen, efter at Xpressen har leveret denne på den korrekte adresse.

Foodinvest og Xpressen har ikke mulighed for at håndtere koder eller nøgler, og det er kundens eget ansvar at sikre, at det er muligt at foretage levering af varen.

Fortrydelsesret

Som forbruger har du 20 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesfristen udløber 20 dage efter den dag, du har modtaget din vare.

Størstedelen af vores varer er ferske fødevarer eller kolonialvarer, hvilket betyder, at der jf. forbrugeraftaleloven §18, stk. 2, nr. 4 ikke er hverken retur- eller fortrydelsesret på disse varer.

Fortrydelsesfristen indebærer, at du har 20 dage fra modtagelsen til at give os besked om, at du vil fortryde dit køb. Du kan sende en mail til foodinvest.dk@gmail.com
Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen medmindre Foodinvest er blevet informeret herom

Hvis der mod alt forventning skulle ske noget med varen undervejs til dig, så den er beskadiget eller på anden måde har lidt overlast, skal du kontakte os inden kl 21.00 samme dag på mail foodinvest.dk@gmail.com

Medlemsskab

Foodinvest vil være den almindelige danskers adgang til billige og friske varer. Her kan alle købe eksempelvis fisk, der lever op til krav for dyrevelfærd, miljøhensyn og generel god kvalitet.

Vær opmærksom på, at det er nødvendigt at være medlem af Foodinvest for at kunne handle på vores hjemmeside. I det følgende afsnit kan du læse mere om, hvad medlemskabet indebærer.

Medlemskab

Medlemskab af Foodinvest koster pr. 1. februar 2019    69 kr incl moms pr måned. Medlemskab er gyldig fra betalt dato og en måned frem. Det vil sige, at hvis du melder dig ind d. 12. i en måned, løber dit medlemskab til d. 12. i næste måned.

Medlemskabet fortsætter hver måned, indtil du opsiger det. Det betyder, at vi vil trække medlemsskabet automatisk via betalingsservice, hvis du ikke opsiger inden din månedlige betalingsdato.

Medlemskabet til Foodinvest er personligt og giver dig ret til at købe ind til EGET forbrug. Vi anser 15-20 kg, som værende et passende forbrug pr. kunde hver måned. Ved større mængder, bedes der rettes henvendelse til Foodinvest.

Eget forbrug gælder også private fester og lignende dog under hensyntagen til de 15-20 kg månedligt. Ved bestilling af mere end ca 15 kg per måned bør Foodinvest derfor kontaktes via mail.

Adgangskoder og kontoadgang

Det navn, der er angivet som medlem, er kontoejer og har adgang til og kontrol over Foodinvest kontoen, herunder det tilknyttede betalingskort. Hvis kortejer af betalingskort og kontoejer ikke er samme person, er det kontoejer og ikke hverken kortejer eller Foodinvest, der er ansvarlig for køb foretaget af kontoejer eller med brug af kontoejers loginoplysninger, og enhver tvist om dette er alene en sag mellem kontoejer og kortejer. Kontoejer forpligter sig ved accept af medlemsbetingelserne til at sikre, at navn, adresse og oplysninger om betalingsmetode altid er korrekte og opdaterede.

Kontoejer bør udvise særlig varsomhed over for enhver kommunikation om loginoplysninger og håndtering af loginoplysninger til Foodinvest. Det er ikke tilladt at videregive loginoplysninger til tredjepart. Foodinvest vil aldrig bede om loginoplysninger hverken over telefon eller på mail, hvorfor kontoejer aldrig må udlevere disse til andre. Tilsvarende bør kontooplysninger kun tilgås direkte via Foodinvests hjemmeside. Foodinvest skal kontaktes omgående i tilfælde af mistanke om misbrug eller svindel i nogen form. Foodinvest kan til enhver tid opsige medlemskabet eller sætte kontoen i bero for at beskytte kontoejer, kortejer, Foodinvest eller partnere, mod misbrug eller anden skadeforvoldende adfærd.

Fakturering

Faktureringsperiode. Medlemskabet faktureres den specifikke dato medlemskabet er blevet aktiveret og vil forsætte løbende hver måned. Er faktureringsdato en weekend/helligdag, vil faktureringen vil ske ved efterfølgende bankdag.

Abonnementet giver ret til køb af varer til lave priser, men det er kontoejers valg om denne ret skal anvendes eller ej

Betalingsmetode.

Det er medlemmets ansvar at sikre, at den oplyste betalingsmetode er opdateret, og at der er dækning til betaling. I tilfælde af manglende betaling er Foodinvest uanset årsag berettiget til at suspendere medlemsskabet og annullere eventuelle bestillinger, indtil alle restancer er betalt.
Ved opdatering af betalingsmetode giver kontoejer tilladelse til fakturering og trækning på de opdaterede oplysninger. Det kan medføre ændringer i fakturadato. Kontoejer og kortejer er selv ansvarlige for eventuelle gebyrer kortudsteder måtte pålægge for udenlandske transaktioner og lignende.

Opsigelse

Opsigelse.
Medlemskabet kan til enhver tid opsiges, og vil fortsætte indtil næste faktureringsdato færdig. Vi sørger for din opsigelse er på plads max 2 efter den ønsket dato. Dvs når der ønskes op lave opsigelse kommer der ingen regning fra Foodinvest mere .

Opsigelse sker ved at skrive en opsigelse på foodinvest.dk@gmail.com. Skriv medlemskabsnummer og hvis du har mulighed for det en årsag til opsigelsen

Indkøbspris
Betegnelsen indkøbspris/mindste pris betyder, at den oplyste pris ikke indeholder en økonomisk stor fortjeneste for Foodinvest, men sælges billigst muligt, dog inklusive udgifter til fragt og emballage medregnet.

Der må ikke købes varer på Foodinvest med henblik på videresalg

Gældende lov.

Vores medlemsbetingelser reguleres og fortolkes i henhold til dansk lovgivning. Disse betingelser vil ikke begrænse eventuelle forbrugerrettigheder, du måtte have i henhold til ufravigelige love i dit bopæls land.

Kundesupport

Foodinvest ønsker tilfredse kunder, og du er derfor altid velkommen til at ringe til os på 40584053 mellem 11.00 og 18.00 på hverdage, Eller endnu bedre skriv os en mail på Foodinvest.dk@gmail.com, så besvarer vi hurtigst muligt.

Gyldighed

Hvis nogen bestemmelse eller bestemmelser i disse brugerbetingelser findes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal de øvrige bestemmelser fortsat have fuld gyldighed.

Ændringer i brugerbetingelserne

Foodinvest kan fra tid til anden ændre disse brugerbetingelser herunder forhøje eller sænke det månedlige medlemsgebyr. Vi giver dig besked mindst løbende måned + 20 dage før, de nye brugerbetingelser gælder for dig.

Dine personlige oplysninger
For at du kan blive medlem hos Foodinvest, skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger:
– navn
– adresse
– telefonnummer / konto nummer
– e-mailadresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger kun med det formål at kunne levere varen til dig, samt administrere og håndtere dit medlemsskab.

Medlemsoplysningerne registreres hos Foodinvest og opbevares så længe, du er medlem, og op til et år efter, for at kunne håndtere evt. indsigelser, reklamationer m.v., hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Betalingskortoplysninger opbevares krypteret ved højeste level af PCI DSS compliance standard.
øvrige oplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse sendes ikke krypteret.

Oplysningerne afgivet til Foodinvest videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Foodinvest har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Foodinvest, via e-mail: Foodinvest.dk@gmail.com

Oplysning om klagemuligheder
Du er altid velkommen til at kontakte os på mail eller telefon, hvis der er noget i forbindelse med dit medlemsskab, eller noget du ikke er tilfreds med. Skriv til os på Foodinvest.dk@gmail.com

Som forbruger har du også altid mulighed for at indgive en klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os, til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse Foodinvest.dk@gmail.com.

Senest opdateret: 14. februar 2019

Returnering

Når du har givet os besked om, at du vil fortryde dit køb, har du 20 dage til at sende varen tilbage til os, medmindre det er ferske varer.
Du skal selv betale for, at pakken returneres, og det er dig, der hæfter, hvis der opstår en skade under transporten.

Alle fødevarer skal sendes retur ved forsvarlig temperatur. For kølevarer er det +2 grader, og for frostvarer er det -18 grader.
Andre varer købt på Foodinvest, kan sendes som normal pakkepost.

Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.
Det er ikke muligt at levere pakker på vores lager, medmindre det er aftalt på forhånd.

Udgifterne til returnering af disse varer forventes højst at koste 299,00 DKK.

Varer der er undtaget fortrydelsesret
Følgende aftaler kan ikke fortrydes:

Levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som leveres fysisk til dit hjem, bopæl eller arbejdsplads af en erhvervsdrivende, der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter.

Levering af varer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.

Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt.

Reklamationsret

Købelovens mangelsregler gælder for varekøb.
Når du handler hos os som forbruger, har du reklamationsret i 24 måneder.
Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Du skal reklamere inden for rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Reklamationsvarer sendes til:
Herlevtorv 10, 2730 Herlev

Når du returnerer varen, bedes du vedlægge en detaljeret beskrivelse af problemet.

Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

Persondatapolitik

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:
Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.

Vi registrerer og videregiver dine personoplysninger for at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Foodinvest og opbevares i et år, hvorefter oplysningerne slettes. Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne, fx denne, behandler udelukkende oplysninger på vores vegne, og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.
Foodinvest er selv dataansvarlige på www.foodinvest.dk

Som registreret hos Foodinvest, har du altid ret til at sende os dine indvendinger mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven. Henvendelse i den forbindelse sendes til: foodinvest.dk@gmail.com

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Foodinvest på telefon 44913434 mellem 11.00 – 18.00, eller på foodinvest.dk@gmail.com
Hvis det ikke lykkes os at finde en læsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her på http://ec.europa.eu/odr

Handelsbetingelserne er senest opdateret d.14/2-2019

Indtast søgeord